Başvuru

Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
  1. Proje dosyası (2 adet mavi telli dosya içerisinde ve CD/Flash Bellek içerisinde)
  2. Başvuru Formu – 2 adet
  3. Kimlik Fotokopisi -1 adet
  4. Muvafakatname (18 yaş altı katılımcılar için) -1 adet
  5. Telif Hakları ve Katılım Şartları Formu -1 adet
  6. Taahhütname – 1 adet
  7. Ön inceleme formu – 1 adet
  8. 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
  9. Öğrenci Belgesi (Kocaeli’de okuyan fakat ikameti Kocaeli’de olmayan kişiler getirmelidir) – 1 adet 

      Birden fazla başvurularda da zorunlu belgelerden birer tane düzenlenmelidir. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Hatıra Sokak No:5 Fuariçi İzmit/KOCAELİ adresine 2 adet dosya halinde halinde oluşturularak ve CD veya Flash bellek içerisinde (yalnızca proje dosyası konulacak) şahsen ve elden yapılacaktır. Tüm belgelerin ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Proje Yarışmasına projelerin nihai başvuruları için son tarih ‘15 Mart 2019 saat 17.00′ olarak belirlenmiştir. 

      Belirtilen tarih ve saatte başvuru kabul işlemleri kapatılacak olup bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyeceğinden başvuru sahiplerinin başvuru süreçlerini son tarih ve saate bırakmamaları önerilmektedir.

  16 – 18 yaş arasında olan katılımcılar ekteki Veli/Vasi İzin/Muvafakatname formunu veli ya da vasilerine doldurtup imzalattıktan sonra proje dosyası ile teslim etmek zorundadırlar. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcıların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kural ihlalinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

      Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Başvurularda ilgili formdaki tüm alanların doldurulması gereklidir.  Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvurular yalnızca teslim edilen belgeler üzerinden değerlendirileceğinden dolayı, başvuru formu ve diğer belgelerin dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde bilgisayar ortamında doldurulması önem arz etmektedir. (Başvuru formunun biri teslim eden kişide diğeri kurumumuzda kalacaktır.)

   Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.

    Genç Şehir proje yarışması kapsamında alınan başvurular için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirme süreci işletilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda ödüle hak kazanan proje fikirleri 

’17 Nisan 2019 Çarşamba günü’ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ödül töreninde ilan edilecektir.