Hakkımızda

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

    Kadim geleneğin bilgi, ahlak ve kültür mirasının ihyası, zamanın ve modern bilginin idrakı ve geleceğin medeniyet değerleri üzerine inşasını önceleyen, aile ve gençlik birlikteliğini sağlayarak, fikir ve ruhun terbiyesini fıtrat merkezinde tutarak; insanın insana, insanın yaratıcıya, insanın tabiata ve insanın eşyaya bakışını rahmet, merhamet ve estetik unsurları temelinde çalışmalarını inşa etmektedir.

  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tüm programlarını gençlerin ve ailelerin fırsat eşitliğini önceleyen, formal ve informal eğitim çalışmalarını kapsayan bir dizaynda oluşturmaktadır. Böylece; kendini, çevresini ve hayatı, İlmel yakin, Aynel yakin ve Hakkel yakin düzleminde ve düzeyinde anlama potansiyeli olabilecek bir gençlik oluşumu amaçlamaktadır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Spor Şube Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Gençlik Eğitimi Şube Müdürlükleri ile 7’den 70’e, A’dan Z’ye gençliği ve aileleri yeniden inşa etmektedir.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 Genç Şehir proje yarışmasını yürüten Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, ‘Kılavuz Gençlik Modeli’ çatısı altında gençlerin yararını göz gönünde tutarak çeşitli çalışmalara imza atmaktadır. Üniversite ile ilgili Uluslararası Öğrenciler ve Akademi Üniversite birimleri, Kocaeli’de yaşayan tüm gençlere hitap edecek çalışmalar ile ilgili Gençlik Araştırmaları birimi ve Gençlik Kampları birimleri hizmet vermektedir.

   Eğitim ve kişisel gelişim konularında destekleyici adımlar atarak; gençlerin geleceğe hazırlanması, bilgi ve becerinin arttırılması, boş zamanların verimli değerlendirmesi amacıyla çeşitli faaliyetler ve hizmetler yürütülmektedir.

  Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü faaliyet alanı kapsamında, gençlerimizi Kocaeli’nin doğal zenginliği ile buluşturmak amacıyla kentimizin en güzel yerlerine konumlandırılmış olan Diriliş Kamplarında; her seviyede öğrencilere yönelik milli manevi değerlerimize dönük tefekkür programları, okçuluk, paintball, dekatlon, matrak, macera parkuru, bisiklet ve doğa yürüyüşlerini içeren faaliyetler düzenlenmektedir. 

     Akademi Üniversite ve Uluslararası Öğrenciler birimlerimiz ile ilimizde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaşabilecekleri sosyal sorunları önleyerek, kültürel etkileşimleri sağlanmakta, sosyal ve kültürel donanımları güçlendirilerek ülkemizi, tarihimizi, kültürümüzü ve Dünya kültürlerine bakışımız doğru tanıtılması sağlanmakta aynı zamanda beden ve ruh sağlığını koruyarak sosyal gelişimlerini destekleyen, eğitsel beceri kazandıran etkinlik ve kamplar düzenlenmektedir.

    Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, gençlerimizin fikirlerini önem vermektedir. Gençlerimizin fikirlerini öğrenmek ve yaratıcılıklarını pekiştirilmesi amacıyla hedef kitlesinde gençlerin bulunduğu proje yarışma çağrısının açılması uygun görülmüştür. Gençlerin sosyal, bilişim, kentleşme ve eğitim alanlarında yenilikçi, topluma ve gençlere yararlı, sürdürülebilir, geliştirilebilir, ülkesel hedef ve stratejiler ile doğrudan ilgili fikirlerini paylaşabilecekleri “Genç Şehir Proje Yarışması” açılmıştır. Yarışma ile ilgili tüm detaylar GENÇ ŞEHİR kategorisinde açıklanmıştır.

Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz tüm çalışmalardan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

klavuzgenclik /twitter

klavuzgenclik /instagram

klavuzgenclik /facebook

 

Akademiuni /twitter

Akademiuni /instagram

Akademiuni /facebook

 

dirilisgenclikkampları /twitter

dirilisgenclikkampları /instagram

dirilisgenclikkampları /facebook