Yarışma Koşulları

 1. Yarışma yalnızca 16-30 yaş aralığında olan (15 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış) ve Kocaeli ilinde ikamet eden veya okuyan gençlerin katılımına açıktır.
 2. Katılımcıların proje gönderme sayısı sınırlı değildir.
 3. Başvuru belgeleri bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
 4. Başvuru belgeleri, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
 5. Başvuru belgeleri standart forma uygun ve eksiksiz olarak doldurulmalı, bu formlar ve proje dosyası telli plastik dosya içerisinde teslim edilmelidir.
 6. 16-18 yaş arasındaki reşit olmayan katılımcılar, başvuru formları bölümünde bulunan Muvafakatname formunu veli ya da vasilerine doldurtup imzalattıktan sonra proje dosyası ile teslim etmek zorundadırlar. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcıların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kural ihlalinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir).
 7. Projeler; bilgisayar ortamında microsoft word belgesi kullanılarak; A4 ölçülerinde, her sayfanın tüm kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılarak; yazı tipi times new roman, puntosu 12 (başlık için 14 punto ve kalın yazı tipi), yazılar arası 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır. Projeler, yazım sıralamasına göre yazılmalıdır (Başvuru formları sayfasından ulaşılabilir).
 8. Projenin toplumdaki bir ihtiyaca yönelik olması ve üretilen çözümlerin gerçek verilere dayandırılması önem kazanmaktadır. Bu sebeple projede kullanılan kaynakların belirtilmesi yarışmacılara fayda sağlayacaktır.
 9. Katılımcı yarışmaya katıldığı proje ile daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olduğunu, projenin tamamının veya bir bölümünün kopya edilmemiş olduğunu, herhangi bir yerde daha önce yayınlanmadığını kabul eder; bu gibi durumlarla karşılaşıldığı takdirde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm hukuki haklarını saklı tutar.
 10. Hazırlanan projeler ve başvuru formları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne dosya halinde ve birebir aynı içerikte elektronik ortamda (CD/Flash bellek) teslim edilecektir.  Bunun dışında farklı birimlere teslim edilen projeler yarışmaya alınmayacaktır.
 11. Projelerin değerlendirilmesinde görev alan jüri üyelerinin birinci derece yakınlarının projeye katılması durumunda, proje değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Katılımcı yarışmaya gönderdiği proje/projelerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 13. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.
 14. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya değer bulduğu projeleri gerçekleştirirken proje yazarını projenin yürütme işlemlerinde görevlendirme veya görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi için telif hakları ve taahhütname dosyalarını inceleyiniz.