Yarışmaya Uygun Olmayan Proje Konuları

   Uygun proje konuları ilk başlıkta açıklanmış olup tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

  • Siyasi, etnik veya dini aşağılayıcı içerikte olan proje önerileri,
  • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje önerileri,
  • Bağımlılık yapıcı maddelerin üretimi veya bu maddelerin kullanımını özendirecek proje önerileri,
  • Gençler ve potansiyel risk altındaki gruplara kötü örnek teşkil edecek ve gençleri istismar etmeye yönelik proje önerileri,
  • Toplum zararına olma riski taşıyan proje önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.