Yarışmaya Uygun Proje Konuları

       Proje yarışmasına; bilişim, eğitim, kentleşme ve sosyal temel alanlarında fark edilen sorunlara yönelik çözüm üretilmesi, bilimin ışığında geliştirici fikirler bulunması, önleme ve farkındalık oluşturacak yapıdaki proje fikirleri ile başvuru yapılabilir. Projeye katılacak olan gençlerin yaratıcı projeler üretmeleri için, belirlenen temel kategoriler dışında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir, alt kategoriler örnektir.

➔Özgün biçime sahip yenilikçi

➔Gerçeğe uygun

➔Toplumun bir ihtiyacına yönelik

➔Toplumdaki bir sorunu çözüme kavuşturacak

➔Sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uygulanabilir

➔Geniş kitlelere ulaştırılabilir

➔Gençlere ve topluma fayda sağlayan

➔Ulusal ve yerel olarak daha ileriye taşıyacak

proje önerileri kabul edilecektir.